Przerwa techniczna


Informujemy że Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Celem projektu „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo - rozwojowych, w celu wprowadzenia do oferty P.P. Margomed Stanisław Margol nowego produktu.” jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo rozwojowych do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, w efekcie których opracowano innowacyjny produkt – trzyczęściową strzykawkę iniekcyjną o nazwie handlowej ProInject.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 380 000 PLN
DOFINANSOWANIE: 3 000 000 PLNInformujemy, że Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol realizuje projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 3.2.1 Badania na rynek. Celem projektu „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych wyrobów medycznych” jest uruchomienie produkcji jednorazowych przyrządów do przetaczania krwi, preparatów krwi i płynów infuzyjnych. Produkt został opracowany w ramach prac badawczo – rozwojowych zrealizowanych przez MARGOMED i stanowi rewolucyjne ulepszenie produktu oferowanego dotychczas. Projekt inwestycyjny obejmuje wzniesienie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup automatycznych linii do produkcji ulepszonego wyrobu wraz z wyposażeniem uzupełniającym proces wytwórczy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 62 730 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: 18 420 000,00 PLNKontakt

MARGOMED

Al. Wincentego Witosa 38
20-315 Lublin
telefon: +48 81 7439633
+48 81 7452300
+48 81 7448061
fax: +48 81 7439744
biuro@margomed.com