Certyfikaty ISO 13485 i ISO 90001

Producent wyrobów medycznych
oraz wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej

MARGOMED dostarcza sprzęt do placówek medycznych na terenie całego kraju. W branży medycznej jesteśmy doceniani za wysokie standardy produkcji oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Każdą partię produktów badamy we własnych laboratoriach (mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz biologicznym). Zapraszamy do współpracy.

Margomed produkuje:

Wyroby medyczne

Producent wyrobów medycznych

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS

w wersji bez ftalanów
(transparentne i bursztynowe – do leków światłoczułych)

Kieliszki do podawania leków 25 ml

wykonane z polipropylenu

Strzykawki z końcówką do cewników

50 i 100 ml

Kieliszki do podawania leków 25 ml

wykonane z polipropylenu

Przedłużacze do pomp infuzyjnych

 standardowe (transparentne) lub do leków światłoczułych (bursztynowe)

Strzykawki dwuczęściowe jednorazowego użycia

 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml

Strzykawki do pomp infuzyjnych

50 (60) ml

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS PREMIUM

 w wersji bez ftalanów
(transparentne i bursztynowe – do leków światłoczułych)

Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi typ TS

w wersji bez ftalanów

PRODUCENT WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ WYROBÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Przedłużacze do przetoczeń

Wyroby do diagnostyki laboratoryjnej

Wyroby do diagnostyki laboratoryjnej

Płytki Petriego

 ᴓ 90 z żebrami i bez żeber oraz ᴓ 55 z żebrami

Pojemniki na mocz

sterylne i niesterylne

Innowacyjne projekty Margomed

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MARGOL STANISŁAW MARGOMED PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

Informujemy, że Margol Stanisław MARGOMED Przedsiębiorstwo Produkcyjne realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Margol Stanisław MARGOMED Przedsiębiorstwo Produkcyjne” jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 369 220,20 PLN
DOFINANSOWANIE: 369 220,20 PLN

Polska Wschodnia

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo - rozwojowych, w celu wprowadzenia do oferty P.P. Margomed Stanisław Margol nowego produktu

Informujemy że Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Celem projektu „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo – rozwojowych, w celu wprowadzenia do oferty P.P. Margomed Stanisław Margol nowego produktu.” jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo rozwojowych do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, w efekcie których opracowano innowacyjny produkt – trzyczęściową strzykawkę iniekcyjną o nazwie handlowej ProInject.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 380 000 PLN
DOFINANSOWANIE: 3 000 000 PLN

Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych wyrobów medycznych

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol realizuje projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 3.2.1 Badania na rynek. Celem projektu „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek znacząco ulepszonych wyrobów medycznych” jest uruchomienie produkcji jednorazowych przyrządów do przetaczania krwi, preparatów krwi i płynów infuzyjnych. Produkt został opracowany w ramach prac badawczo – rozwojowych zrealizowanych przez MARGOMED i stanowi rewolucyjne ulepszenie produktu oferowanego dotychczas. Projekt inwestycyjny obejmuje wzniesienie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup automatycznych linii do produkcji ulepszonego wyrobu wraz z wyposażeniem uzupełniającym proces wytwórczy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 52 767 000,00 PLN 
DOFINANSOWANIE: 18 420 000,00 PLN