Zapytania ofertowe

Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno-magazynowej

Materiały do pobrania dotyczą postępowania 1/2018, na wykonanie zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego – wzniesienie budynku hali produkcyjno-magazynowej” opublikowanego w dniu 27.07.2018r na portalu baza konkurencyjności pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128048

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i inst. wew., zlokalizowanego w Lublinie przy skrzyżowaniu ul. Plewińskiego i Hessa na działce nr 128/1. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol, z siedzibą w Lublinie przy Al. Wincentego Witosa 38. Obiekt znajdować się będzie w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, której głównym celem utworzenia było przyspieszenie rozwoju gospodarczego miasta, a w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw otwartych na innowacje. Projekt przetargowy obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy 11 035 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Spis treści projektu budowlanego przetargowego:

  • Część 1 – Projekt architektoniczny
  • Część 2 – Projekt konstrukcyjny
  • Część 3 – Instalacja wewnętrzna zasilająca hydranty ppoż.
  • Część 4 – Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne w pomieszczeniach produkcyjnych
  • Część 5 – Instalacja wod-kan
  • Część 6 – Instalacja grzewcza wraz z instalacją technologiczną źródeł ciepła
  • Część 7 – Instalacje elektryczne wewnętrzne

Data publikacji 05.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu pn. „Cyfryzacja i robotyzacja producenta sprzętu medycznego firmy Margomed Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert na dostawę formy wtryskowej 32-krotna (na kieliszek do leków) – 1szt

Termin składania ofert upływa: 08.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Data publikacji: 28.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu pn. „Cyfryzacja i robotyzacja producenta sprzętu medycznego firmy Margomed Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert na dostawę mikroskopu optycznego automatycznego – 1szt

Termin składania ofert: 29.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

MARGOMED
Margomed jest polskim producentem, specjalizującym się w produkcji wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej.